Hop-in richt zich naar iedereen die nood heeft aan niet-dringend medisch of sociaal vervoer en wil een steun zijn voor iedereen die nood heeft aan gezelschap.