Kostenvergoeding

De kosten die je als vrijwillig chauffeur bij Hop-in maakt, worden vergoed. Er is een kilometervergoeding en een wachtvergoeding. Je wordt na elke rit betaald.

Kilometervergoeding

  • ​Bedrag: Vanaf 1 juli 2018 geldt de geïndexeerde kilometervergoeding: maximum €0.3707 per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2019 en is fiscaal vrijgesteld.
  • Verplaatsing: Het aantal kilometer wordt gerekend van aan je woning tot je terug thuis bent.


Wachtvergoeding

  • ​Wat? Indien je blijft wachten op de gebruiker tijdens zijn of haar consult, op vraag van de gebruiker.
  • Bedrag: 2,50 euro per begonnen uur. (Opmerking: dit dekt ook de eventuele parkeerkosten)
  • Wat wordt niet vergoed? Extra parkeerkosten en verbruikskosten terwijl je wacht.


Meer over vrijwilliger worden:

Wat mag je verwachten bij Hop-in?
Interesse om vrijwilliger te worden bij Hop-in?